54f1768d.jpg
昨日、友達の☆あとりえティンカーベルブログ☆-16__ZTA2ZmQwZmRjNTUwMzgxZTM4MDU4YTVhNTg2M2YwNzE3N2Q4ZGJiYg==.gifにお泊りした際に、目にしたのは…
 
部屋一面ケロロ軍曹☆あとりえティンカーベルブログ☆-26_02_15_13005637.gif
 
ビックリしました☆あとりえティンカーベルブログ☆-datadecomail_attach_new2010042212719445047721165__NoName_0656.gi
 
軍曹に囲まれながら寝たせいか、あまり寝付けなかった☆あとりえティンカーベルブログ☆-datadecomail_attach_new2010042212719445047721168__NoName_0532.gi
 
今日はお休み。
 
ジム行ってきま~す☆あとりえティンカーベルブログ☆-4__GyRCJTAlaSVVJSMlQyUvGyhCMDYwMTAyNg==.gif